Tham khảo nội dung tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

0
40

1/ Lý thuyết học thuyết kinh tế cổ điển về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

Học thuyết kinh tế cổ điển với hai đại diện tiêu biểu là A.Smith và D.Ricardo đã đưa ra những lý luận ban đầu về phân phối thu nhập.

Cả A.Smith và D.Ricardo đều phân chia thu nhập thành ba loại đó là tiền lương, tiền công cho công nhân; lợi nhuận cho nhà tư bản và địa tô cho địa chủ.

Tuy nhiên có sự khác biệt, A.Smith nhận ra rằng người công nhân chỉ là lao động làm thuê, tiền lương mà họ nhận được không phải toàn bộ giá trị sản phẩm lao động họ sản xuất ra mà chỉ là một bộ phận giá trị đó. Ông cho rằng cơ sở tiền lương là giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống người công nhân và gia đình họ, nếu tiền lương thấp hơn mức tối thiểu này thì đó sẽ là thảm hoạ cho sự tồn tại của dân tộc.

Ông ủng hộ việc trả tiền lương cao vì tiền lương cao là nhân tố kích thích công nhân tăng năng suất lao động tạo điều kiện tăng tích luỹ tư bản và từ đó tạo khả năng tăng trưởng kinh tế.

D.Ricardo thì lại ủng hộ “quy luật sắt về tiền lương”, tiền lương cho người công nhân chỉ nên ở mức tối thiểu vừa đủ đáp ứng cho những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cần thiết. Ông ủng hộ việc nhà nước không can thiệp vào hoạt động của thị trường lao động, phê phán sự giúp đỡ đối với người nghèo.

Ricardo còn đưa ra phương hướng về đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm mục tiêu tăng trưởng. Trong nghiên cứu của mình, ông đưa ra hai vấn đề:

– Một là, khu vực nông nghiệp có lợi nhuận biên giảm dần theo quy mô và tiến tới bằng 0 do quy mô sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng lên đòi hỏi phải sử dụng đất đai ngày càng xấu hơn, chi phí sản xuất ngày càng tăng với tỷ lệ lớn hơn mức tăng sản lượng đầu ra.

– Hai là, trong khi ruộng đất có xu hướng cạn kiệt thì lao động trong khu vực nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng, dẫn đến hiện tượng dư thừa lao động trong nông nghiệp. Từ đó cần phải giảm dần cả về quy mô lẫn tỷ trọng đầu tư trong khu vực nông nghiệp, xây dựng và mở rộng khu vực công nghiệp, tăng tỷ trọng đầu tư cho công nghiệp để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Khu vực này có nhiệm vụ giải quyết lao động thất nghiệp trá hình của khu vực nông nghiệp bằng cách chuyển bộ phận này sang khu vực của mình.

Lý thuyết  học thuyết kinh tế cổ điển về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhậpLý thuyết  học thuyết kinh tế cổ điển về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

2/ Lý thuyết của Mac về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

Nội dung lý thuyết của Mac về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập Xác định rõ các khái niệm về phân phối kết quả sản xuất và thu nhập, C.Mac đã chỉ ra rằng tổng sản phẩm xã hội trước hết phải bù đắp lại những tư liệu sản xuất đã tiêu dùng, phần giá trị mới tạo ra được phân phối theo những nguyên tắc sau:

– Để xã hội có thể tồn tại, về lượng không thể phân phối cho tiêu dùng cá nhân vượt quá khối lượng thu nhập của xã hội

– Trong mọi chế độ xã hội, phân phối thu nhập trước hết phải có vai trò đảm bảo tái sản xuất lại sức lao động của xã hội

– Một bộ phận thu nhập phải được sử dụng để thực hiện tích luỹ mở rộng sản xuất.

– Một bộ phận sản phẩm thặng dư chỉ đại biểu cho lao động mới được thêm vào, được dùng làm quỹ bảo hiểm… Đó là bộ phận của thu nhập không được dùng với tư cách là thu nhập và cũng không nhất thiết phải dùng làm tích luỹ

Lý thuyết của Mac về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhậpLý thuyết của Mac về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

3/ Lý thuyết của Keynes

Keynes là một nhà kinh tế học người Anh, ông được coi là người mở đầu cho những lý thuyết về nền kinh tế có sự điều tiết của nhà nước, nổi tiếng với tác phẩm “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ”. Trong tác phẩm này ông đã nêu ra những lý thuyết chung về thu nhập, tiêu dùng, tiết kiệm, tác động của những nhân tố này tới đầu tư, tín dụng như thế nào và cuối cùng là ảnh hưởng đến tăng trưởng ra sao.

Ông đã chỉ ra rằng thu nhập được chia thành hai phần một phần cho tiêu dùng và phần còn lại cho tiết kiệm, chính phần tiết kiệm này lại trở thành nguồn lực cho đầu tư trong tương lai.

Thu nhập= tiêu dùng+đầu tư, mà Tiết kiệm=thu nhập-tiêu dùng. Từ đó suy ra, đầu tư=tiết kiệm.

Chúc bạn học tập tốt với bìa viết “Lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập” này!

Xem thêm: mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳngviết essay tiếng anhLàm thuê luận án tiến sĩ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.